KS MAS Jihomoravský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Jihomoravského kraje

Přihlásit se

O nás

Krajské sdružení NS MAS Jihomoravského kraje

Posláním KS NS MAS JMK je sdružovat MAS, reprezentovat a zastupovat MAS na krajské úrovni, spolupracovat a komunikovat s kraji a jejich krajskými úřady, s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova a prosazovat metodu LEADER sdílenými i vlastními projekty.

Základní činností KS NS MAS JMK je podpora práce jednotlivých MAS při realizaci obnovy a všestranného rozvoje venkova metodou LEADER. KS MAS organizuje pracovní jednání a setkání, přenos informací a sdílení zkušeností mezi členy a národní sítí MAS a dalšími organizacemi. KS MAS organizuje vzdělávací akce a semináře  a společné projekty. KS MAS pomáhá také propagaci a medializaci MAS a metody LEADER ve sdělovacích prostředcích.

Hlavní motto: spolupráce a sdílení zkušeností

Počet místních akčních skupin k 31. 8. 2019 je celkem 19.