KS MAS Jihomoravský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Jihomoravského kraje

Přihlásit se

Regionální stálá konference

Rubriky:Aktuality

V pátek 24. března 2017 jsme se zúčastnili 11. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK). Jednání byli mimo jiné přítomni náměstkové JMK, hejtman JMK i ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová se svými náměstky.

Na programu jednání bylo představení nejnovějších informací z Ministerstva pro místní rozvoj, výsledků jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, vzdělávání, zaměstnanost,…). Dále se mělo hovořit o naplňování akčního plánu pro území Jihomoravského kraje za rok 2016, výroční zprávě RSK JMK za rok 2016, o aktuálních informacích k činnosti a strategiím MAS v území JMK a jiném.

Úvodní slovo si vzala paní ministryně Šlechtová, který krátce pohovořila o účelu Regionálních stálých konferencích a o prostředcích z evropských fondů. Po několika prvních zodpovězených dotazech ze strany paní ministryně se debata dále přesunula k problematice komunitně vedeného místního rozvoje, které bylo v konečném případě věnováno cca 90 % celého času jednání. Dotazy směřovaly k situaci s hodnocením SCLLD MAS a rovněž se probírala svízelná situace naší sousední MAS Slavkovské bojiště, jejíž Strategie nebyla Řídícím orgánem IROP schválena. Vzhledem k omezenému času se paní ministryně celého jednání RSK nezúčastnila a závěry své návštěvy shrnula v tiskové zprávě (tisková zpráva zde).

Další body jednání RSK byly probrány velmi rychle, kdy jsme jako zástupci MAS JMK na jednání vystoupili s touto prezentací, která mimo jiné obsahuje grafy s akutálním stavem hodnocení SCLLD. Dále byla RSK předložena a následně schválena příslušná usnesení (viz. prezentace). Další body jednání bere RSK v potaz.

Přes průběh celého jednání, zejména pak se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, musíme konstatovat, že nám MASkám dost členů RSK vyjádřilo podporu přímo v argumentaci s ministryní a rovněž po jednání. Proto věříme, že všechny MASky budou co nejdříve podpořeny a začneme vyhlašovat výzvy a přerozdělovat finanční prostředky ke komunitnímu rozvoji našich území.

Jiří Hrubý

výbor KS NS MAS JMK

 

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.