KS MAS Jihomoravský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Jihomoravského kraje

Přihlásit se

Jednání KS MAS JMK s Povodím Moravy

Rubriky:Aktuality

Dne 12.4 proběhlo v Lednici jednání výboru KS MAS JmK – V. Hrdoušek, D. Danielová se zástupci Povodí

Úvodem jednání byl představen projekt „Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření a zadržování vody v krajině v území MAS Posázaví“ (doc. Ing. Evžen Zeman CSc.) který se začíná realizovat za cca 15 mil Kč na území 3 MAS, kdy samotný projekt vede MAS  Posázaví – kromě detailní studie toků – obnovy jejich protipovodňové funkce především v tzv. kritických bodech je součástí i příprava 5 konkretních opatření do úrovně uzemní studie. Projekt je financován z IROP 85 % a o 15% spoluúčast se dělí Povodí Sázavy, Lesy ČR a obce (cca 4%). Dotčené obce mají zájem na aktivním řešení situace. Dále V. Pošmurný prezentoval cíle Memoranda o krajině – spolupráce MAS – Povodí, Lesů ČR, Pozemkového úřadu na koordinované činnosti v krajině. Proběhlo představení možností a zájmů Povodí Moravy, s.p. (Ing Viskot – zatupující Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro správu Povodí), kdy byl ze strany Povodní důraz kladen na koordinovaný postup a spolupráci všech subjektů  území. MAS a jejich obce se mohou obrátit na Povodí o spolupráci i pro řešení projektů na malých tocích. Závěrem bylo domluvena další možná spolupráce především možnosti koordinování projektů ze strany MAS mezi obcemi a Povodím.

Povodí poskytne i data pro tvorbu územních studií krajiny v obcích s rozšířenou působností. Další informace budou předány na nejbližším setkání KS.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář